Píseň meče

kategorie: Knihy - beletrie Historické
224 Kč
(sleva 10.00%)
249 Kč


VYPRODÁNO

Autor Bernard Cornwell
Obálka neuvedeno
Překlad Jiří Beneš
Cyklus Království Alfréda Velikého 04
Vydavatel BB art
EAN 9788073814144
Formát 15 x 21,2 cm, vázaná s přebalem
Počet stran 312
Rok a pořadí vydání 2008 (první)
Píseň meče, čtvrtý díl rozsáhlé ságy z raně středověké Anglie, v níž Bernard Cornwell vypráví příběh Uhtreda z Bebbanburgu, navazuje na román Páni severu. Na osudech hlavního hrdiny, mladého northumbrijského velmože a Sasa vychovaného dánskými Vikingy, líčí autor složitou dobu konce devátého století, kdy wessexský král Alfred, později zvaný Veliký, začíná uskutečňovat svou myšlenku o sjednocení anglosaských království. V Anglii panuje mír, ale země je podle smlouvy z Wedmoru rozdělena na dvě sféry vlivu, saskou a dánskou. Na saské území však i nadále pronikají vikinští nájezdníci a Alfred, který proti nim musí organizovat obranu, se znovu obrací na Uhtreda, aby využil jeho válečnických zkušeností.Po uzavření míru mezi saským králem Alfredem a vůdcem dánských Vikingů Guthrumem v roce 878 ve Wedmoru došlo k rozdělení anglických zemí na dvě sféry vlivu ? Wessex a jižní Mercie zůstaly podle mírové smlouvy saské, zatímco Východní Anglie, severní Mercie a Northumbrie připadly Dánům. Tak vznikl Danelaw, rozsáhlé území, na němž po nějakou dobu vládli dánští králové. Hranici mezi saskými zeměmi a Danelawem určovala stará římská silnice z Londýna do Chesteru, takzvaná Watling Street. Přestože se Guthrum obrátil na křesťanství a stal se prakticky Alfredovým spojencem, nelze mluvit o naprostém míru, neboť nadále pokračují vpády vikinských nájezdníků, kteří pronikají do vnitrozemí po Temži. Proto se Alfred rozhodl zřídit na důležitých místech Wessexu burhy, opevněná městská hradiště obsazená stálou posádkou. Jeden takový burh buduje z Alfredova pověření hrdina románu Uhtred z Bebbanburgu, ale když přijdou zprávy o tom, že Lundene, tehdejší Londýn, obsadili se svým vojskem norští bratři Thurgilsonové, žádá Alfred Uhtreda, aby nájezdníky vyhnal. Bratři Thurgilsonové však vědí, že pokud se chtějí zmocnit Wessexu, musí získat Uhtreda na svou stranu. Je to neklidná doba a Uhtred je nucen zvažovat, do jaké míry je vázán přísahou věrnosti, kterou složil Alfredovi. Nad Wessexem se však stahuje ještě jiné mračno. Alfredova dcera Æthelflaed je již vdaná za mercijského velmože, avšak krutý zvrat osudu způsobil, že právě ona se stává hrozbou pro království svého otce. Uhtred z Bebbanburgu se tedy znovu vydává do boje a opět zní píseň jeho meče.